Народна скупштина Републике Српске усвојила 12 закона

Датум: 
21.06.2018 - 15:00

Народна скупштина Републике Српске данас је на 25. редовној сједници усвојила 12 закона и Стратегију развоја енергетике Републике Српске до 2035. године.

Посланици су усвојили Закон о рударству - по хитном поступку, уз прихваћене амандмане, Закон о амнестији - по хитном поступку, уз прихваћене амандмане и Закључак народног посланика Ненада Стевандић, као и Закон о затезној камати - по хитном поступку.

Парламент је усвојио и Закон о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука - Добој - по хитном поступку, уз прихваћене амандмане Владе Републике Српске који постају саставни дио закона, Закон о легализацији бесправно изграђених објеката - по хитном поступку, уз прихваћени амандман, Закон о употреби знаковног језика - по хитном поступку и Закон о измјени Закона о библиотечко - информационој дјелатности - по хитном поступку.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске - по хитном поступку, уз прихваћени амандман Владе Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о фискалној одговорности у Републици Српској – по хитном поступку, уз прихваћене амандмане,  Закон о заштити жртава ратне тортуре, Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске и Закон о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

О датуму и термину наставка 25. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске посланици ће бити накнадно обавијештени.

Преостале тачке Дневног реда 25. редовне сједнице су:

 • Приједлог закона о култури;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научно-истраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 • Приједлог стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018 до 2022. године;
 • Извјештај Анкетног одбора с циљем сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида Драгичевића;
 • Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2017. годину;
 • Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1. – 31.12.2017. године;
 • Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2017. годину;
 • Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2017. годину;
 • Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2017. годину;
 • Информација о одлукама о помиловању у 2017. години;
 • Избор и именовања.