Наставак 25. редовне сједнице у понедјељак у 12.00 часова

Датум: 
29.06.2018 - 13:30

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић заказао је наставак 25. редовне сједнице  Народне скупштине Републике Српске  у понедјељак, 2. jула 2018. године са почетком у 12.00 часова.

На наставку сједнице разматраће се преостале тачке Дневног реда:

1.         Приједлог закона о култури;

2.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;

3.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;

4.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;

5.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;

6.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научно-истраживачкој дјелатности и технолошком развоју;

7.         Приједлог стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018 до 2022. године;

8.         Извјештај Анкетног одбора с циљем сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида Драгичевића;

9.         Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2017. годину;

10.       Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1. – 31.12.2017. године;

11.       Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2017. годину;

12.       Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2017. годину;

13.       Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2017. годину;

14.       Информација о одлукама о помиловању у 2017. години;

15.       Избор и именовања.