Посланици размотрили Приједлог буџета и Приједлог закона о извршењу буџета

Датум: 
22.12.2016 - 11:00

Народна скупштина Републике Српске размотрила је данас, другог дана одржавања 21. посебне сједнице, Приједлог буџета за 2017. годину и Приједлог закона о извршењу буџета за 2017. годину.

Укупна буџетска средства планирана Приједлогом буџета Републике Српске за 2017. годину износе 3.200,0 милиона КМ, што представља увећање од 73,0 милиона КМ, односно 2,3% у односу на средства планирана буџетом за 2016. годину.

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у 2017. години износе 2.591,1 милиона КМ, што представља увећање од 102,1 милиона КМ, односно 4,1% у односу на средства планирана буџетом за 2016. годину.

Порески приходи у 2017. години износе 2.369,6 милиона КМ, што представља увећање од 80,7 милиона КМ, односно 3,5% у односу на средства планирана буџетом за 2016. годину.

Од пројектованих укупних прихода од индиректних пореза, очекује се да ће буџету Републике Српске у 2017. години бити дозначен износ од 1.197,2 милиона КМ (са ино дугом од 330,2 милиона КМ), што представља раст од 55,5 милиона КМ, односно 4,9% у односу на средства планирана буџетом за 2016. годину.

Министар финансија Републике Српске Зоран Тегелтија, образлажући овај приједлог по хитном поступку, навео је  да планирани буџетски суфицит износи 67,1 милиона КМ, који ће бити усмјерен на покриће дугова према домаћим и страним кредиторима за директне и индиректне обавезе Републике Српске и дугорочних зајмова од међународних финансијских институција.

Он је додао да се очекује благи привредни раст, као и незнатна инфлација од 0,1 одсто.

 "Расходи за лична примања запослених у 2017. години износе 717,8 милиона КМ, што представља умањење од 4,9 милиона КМ, односно 0,7 одсто у односу на средства планирана буџетом за 2016. годину", истакао је Тегелтија.

Говорећи о Приједлогу закона о извршењу буџета Републике Српске за 2017. годину, министар Тегелтија је рекао да су њим дефинисани укупни издаци буџетских корисника, укључујући издатке за отплату дуга, распоређују по буџетским корисницима у складу са одлуком о усвајању буџета Републике Српске за 2017. годину, те да доношење овог закона има за циљ да се утврде права и обавезе органа у извршењу буџета Републике Српске за 2017. годину, као и начин расподјеле средстава на кориснике.

Расправа о приједлозима закона о измјенама и допунама закона о платама за буџетске кориснике, по којима се основна плата увећава за сваку навршену годину радног стажа за 0,3 одсто до навршених 25 година, а више од навршених 25 година, свака наредна година за 0,5 одсто, је обједињена.

Наведене одредбе дефинисане у приједлозима закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, о измјени и допуни Закона о платама запослених у области просвјете и културе, о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа, о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства И о измјени и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске.

Посланици су у четвртак, првог дана сједнице, расправљали о Програму економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. годин који је изложила премијер Српске Жељка Цвијановић.

ПРЕМИЈЕРКА ПРЕДСТАВИЛА ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2019.

Предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић рекла је, обраћајући се посланицима, да је Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година документ који замјењује досадашњи документ Економска политика, а којег је Народна скупштина усвајала уз Буџет за сваку наредну годину.

“Програмом економских реформи представљене су мјере економске политике Владе Републике Српске, с том разликом што он садржи и средњорочни макроекономски оквир и оквир фискалне политике, те свеобухватни програм структуралних реформи", навела је премијерка.

Истакла је да у оквиру макроекономских кретања, који су детаљно приказани у овом документу, треба поменути и још неколико показатеља и трендова.

“Према извјештају ММФ-а из октобра 2016. Године пројекција глобалног раста у 2016. години износи 3,1 одсто, а у 2017. години 3,4 одсто, док за БиХ пројектоване стопе раста за период 2016-2019. година износе три одсто, 3,2 одсто, 3,7 и 3,9 одсто. Према пројекцијама Европске комисије из новембра 2016. године, економски раст у Европи биће настављен умјереним темпом. Очекивани раст реалног БДП-а у еврозони износи 1,7 одсто у 2016. години, 1,5 одсто у 2017. години и 1,7 одсто у 2018. години, док се у ЕУ очекује раст 1,7 одсто у ове године, 1,6 одсто у 2017. години и 1,8 одсто у 2018. години. Када говоримо о Републици Српској, у 2015. години остварен је реални раст БДП-а од 2,6 одсто, док је раст у прва два квартала 2016. износио 2,2 одсто, односно 1,8 одсто", навела је премијерка Српске.

Додала је да имамо тренд смањења броја незапослених, уз истовремени раст броја запослених.

“На примјер, у 2015. години анкетна стопа незапослености се смањила на ниво од 25,2 одсто, а у 2016. години на ниво од 24,8 одсто, а овај тренд смањења се предвиђа и у наредном трогодишњем периоду и то на 24,4 одсто, 24 одсто и 23,6 одсто", истакла је.

Цвијановићева је рекла да је, као и свугдје у свијету, потребно и систем у Српској континуирано реформисати како би одговорио потребама друштва и грађана.

"Реформе које проводимо у неколико важних области садржане су у различитим документима, а Програм економских реформи који данас разматра Народна скупштина, дефинише кључне реформске области као што су - Управљање јавним финансијама, Тржиште енергије, транспорта и телекомуникација, Секторски развој, Пословно окружење и смањење неформалне економије, Истраживање и иновације, Вањска трговина и олакшавање инвестиција, Образовање и вјештине, Запошљавање и тржиште рада и Социјална укљученост, смањење сиромаштва и једнаке могућности", истакла је Цвијановићева у обраћању посланицима у Народној скупштини.

Истакла је да је једна од кључних мјера у 2017. години, када је ријеч о области тржишта енергије, транспорта и телекомуникација, побољшање ефикасности рада и инвестициона активност у области енергетике и рударства.

Представљајући посланицима Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година, Цвијановићева је истакла да се унапређење комуникационе инфраструктуре спроводи првенствено с циљем боље комуникационе повезаности Републике Српске, која предвиђа повећање квалитета услуга бањалучког Аеродрома, завршетак изградње ауто-пута Бањалука-Добој /дионица Бањалука-Прњавор/, почетак изградње међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке и његов завршетак до краја 2019. године, као и завршетак изградње моста преко ријеке Дрине /Братунац-Љубовија/ и пројекта обнове жељезница.

У области производне дјелатности, каже Цвијановићева, кључна мјера Владе Републике Српске биће реструктуирање привредних друштава у државном власништву са већинским или 100 одсто државним капиталом.

У области која се односи на образовање и вјештине кључна мјера биће унапређење повезаности образовања и тржишта рада, укључујући средње школе и високошколске установе.

"Пензионерска популација остаје један од приоритета и ствараће се даље претпоставке за унапређење њиховог материјалног статуса, након што је у претходном периоду обезбијеђена редовност исплате и повећање пензија. Задржана су сва права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца, при чему смањење броја корисника не прати и смањење планираних средстава", истакла је премијер Српске .

ДНЕВНИ РЕД

Посланици ће на 21. посебној сједници разматрати и Нацрт закона о пореском систему Републике Српске који  представља новину у правном систему Српске. Овим законом дефинисано је да Министарство финасија успоставља и води Регистар пореских и непореских давања који садржи преглед свих појединачних врста ових давања која плаћају правна и физичка лица у Републици Српској на основу закона Републике Српске. Почетни Регистар утврђује Влада на приједлог Министарства у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Како је предвиђено Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2016. годину, пред посланицима ће се наћи и нови закон о банкама, обавеза која је садржана и у Писму намјера уз кредитни аранжман са Међународним монетарним фондом.

Приједлогом закона о банкама посебно се уређују подручја у којима су присутне мањкавости које је потребно отклонити. Уводе се и бројне новине, које се прије свега односе на: израду планова опоравка самих банака, којима се утврђују мјере за побољшање њиховог финансијског положаја; предузимање мјера ране интервенције Агенције у случају значајног погоршања стања банке; успостављање правног система за реструктурирање проблематичних банака и утврђивање надлежности Агенције за спровођење овог поступка.

Одредбе о реструктуирању банака уводе се ради предузимања мјера које треба да спријече или ублаже наступање кризних ситуација код појединачне банке, али и банкарског и финансијског система у цјелини, а самим тим и обезбиједе ефикасно реструктуирање банке која не може или вјероватно неће моћи да настави пословање.

Као једна од новина у Приједлогу закону уређена је фаза ране интервенције Агенције у банци, те прописане околности у којима Агенција може предузети једну или више мјера у ситуацији када се стање банке брзо погоршава, односно када је ликвидност погоршана, када расте учешће лоших кредита, те се погоршава концентрација изложености банке.

На дневном реду 21. посебне сједнице је и Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину у максималном износу до 411.100.000 КМ.

На почетку сједнице посланици су усвојили Дневни ред 21. посебне сједнице од 18 тачака:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године - по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину - по хитном поступку;

4. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;

5. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске - по хитном поступку;

6. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;

7. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;

8. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;

10. Приједлог закона о банкама Републике Српске - по хитном поступку;

11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске - по хитном поступку;

12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку;

13. Приједлог закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност - по хитном поступку;

14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности - по хитном поступку;

15. Нацрт закона о пореском систему Републике Српске;

16. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину;

17. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2017. годину;

18. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Републици Српској (ФИН 31.526 БА).

Како је најавио предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, посланици ће радити продужено у четвртак и петак, а уколико 21. сједница не буде окончана, наставак је у уторак у 10.00 часова.