Распоред сједница скупштинских одбора за 16. сједницу Народне скупштине

Датум: 
02.02.2017 - 15:30

У оквиру припреме Шеснаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице Одбора Народне скупштине, одржати по сљедећем редослиједу, и то:

1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (oвални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о жељезницама Републике Српске;

2. Приједлог закона о храни;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;

4. Нацрт кривичног законика Републике Српске;

5. Нацрт закона о општој безбједности производа у Републици Српској;

6. Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;

7. Нацрт закона о рударству;

8. Нацрт закона о Националном парку „Дрина“;

9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

10. Приједлог стратегије транспорта Републике Српске за период 2016 – 2030. година;

11 .Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026.;

12. Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године;

13. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадање.

2. Законодавни одбор, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Шеснаесту сједницу Народне скупштине Републике Српске.

3. Одбор за безбједност, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (канцеларија 51).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о заштити лица која пријављују корупцију;

2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

4. Одбор за финансије и буџет, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 13.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године;

2. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину;

3. Извјештај Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова о пословању за 2015. годину, са извјештајем независног спољног ревизора.

5. Одбор за локалну самоуправу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

6. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 13.30 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о храни;

2. Нацрт закона о Националном парку „Дрина“.

7. Одбор за борачко - инвалидску заштиту, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 14.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026.

8. Одбор једнаких могућности, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026.

9. Одбор за заштиту животне средине, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 16.00 часова, у сали 4 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о Националном парку „Дрина“;

2. Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године.

10. Одбор за привреду, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017.године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о жељезницама Републике Српске;

2. Нацрт закона о рударству;

3. Нацрт закона о Националном парку „Дрина“;

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

5. Приједлог стратегије транспорта Републике Српске за период 2016 – 2030. година;

6. Нацрт стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. године – „Знање за развој“;

7. Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године;

8. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину;

9. Извјештај Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова о пословању за 2015. годину, са извјештајем независног спољног ревизора.

11. Одбор за образовање, науку, културу и информисање, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 17.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о основном васпитању и образовању;

2. Приједлог закона о високом образовању;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о музејској дјелатности;

4. Нацрт стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. године – „Знање за развој“.

12. Одбор за питања дјеце, младих и спорта, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 17.00 часова, у сали 3 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о основном васпитању и образовању;

2. Приједлог закона о високом образовању.

13. Одбор за политички систем, правосуђе и управу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 17.30 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Извјештај Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као дан Републике Српске?“;

2. Нацрт кривичног законика Републике Српске;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима;

4. Извјештај Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова о пословању за 2015. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;

5. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину.

14. Одбор за здравство, рад и социјалну политику, одржаће своју сједницу у понедјељак, 6. фебруара 2017. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;

2. Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о здравственим коморама;

3. Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026.

15. Одбор за трговину и туризам, одржаће своју сједницу у уторак, 7. фебруара 2017. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;

2. Нацрт закона о Националном парку „Дрина“.

16. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника, одржаће своју сједницу у сриједу, 8. фебруара 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (мала сала).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Шеснаесте сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Информација о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника.