Чубриловић: Потребно је више радити на запошљавању инвалида

Датум: 
03.12.2018 - 09:45

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић рекао је данас, поводом Међународног дана инвалида, да је Република Српска у законодавном процесу када је ријеч о овој категорји грађана донијела позитивна законска ријешења усклађена са конвенцијама УН и европском праксом, али да контролни органи морају појачано да прате њихово провођење.

“Положај инвалида у Репубици Српској није на завидном нивоу, али се институтуције труде да се тај положај унаприједи, посебно када је ријеч о укључивању особа са индивидуалитетом у друштвене процесе. Нажалост још увијек је ниска стопа запослености особа са инвалидитетом, иако је управо то основни предуслов да се ти људи осјећају вриједним, корисним и потребним заједници. Управо на том питању морамо сви заједно да радимо много у наредним годинама”, рекао је Чубриловић.

Поводом Свјетског дана особа са инвалидитетом, Чубриловић је подвукао да је потребно осигурати сталну бригу и подршку  особама с инвалидитетом, посебно кроз њихово радно оспособљавање и укључивање у нормалан живот.

„Свако у свом капацитету треба да учини све да особе с инвалидитетом не буду занемарене, да им се прије свега омогући приступачности објектима, градском превозу, али и едукација, запошљавање и већа подршка. Хуманост једног друштва мјери се према односу које има према тзв рањивим категоријама становништва, а сигуран сам да смо ми зрело, одговорно и хумано друштво које ће знати на прави начин да одговори на проблеме свих својих грађана”, закључио је Чубриловић.