25. редовна сједница почиње сутра, на предложеном дневном реду 29 тачака

Датум: 
18.06.2018 - 10:45

Двадесет пета редовна сједница Народне скупштине требало би да почне у уторак, 19. јуна, у 10.00 часова, а на предложеном дневном реду налази се 29 тачака.

Приједлог дневног реда 25. редовне сједнице:

1.         Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;

2.         Приједлог закона о рударству - по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о амнестији - по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о затезној камати - по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку;

6.         Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука - Добој - по хитном    поступку;

7.         Приједлог закона о легализацији бесправно изграђених објеката - по хитном поступку;

8.         Приједлог закона о употреби знаковног језика - по хитном поступку;

9.         Приједлог закона о измјени Закона о библиотечко - информационој дјелатности - по хитном поступку;

10.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске - по хитном поступку;

11.       Приједлог стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године - по хитном поступку;

12.       Приједлог закона о заштити жртава ратне тортуре;

13.       Приједлог закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;

14.       Приједлог закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;

15.       Приједлог закона о култури;

16.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;

17.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;

18.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;

19.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;

20.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научно-истраживачкој дјелатности и технолошком развоју;

21.       Приједлог стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;

22.       Извјештај Анкетног одбора с циљем сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида Драгичевића;

23.       Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2017. годину;

24.       Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1. – 31.12.2017. године;

25.       Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2017. годину;

26.       Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2017. годину;

27.       Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2017. годину;

28.       Информација о одлукама о помиловању у 2017. години;

29.       Избор и именовања.

Парламент ће засједати 19., 20. и 21. јуна, а уколико не оконча рад сједница се наставља 3.,4.и 5.јула, а потом 10.,11. и 12. јула.

Посланички клубови су најавили могућност допуне дневног реда, а по Пословнику могућност за то имају до 24 часа прије одржавања сједнице.