Приједлог дневног реда 28. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
04.07.2018

1.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку;

2.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;

3.       Приједлог закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;

4.       Приједлог закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;

5.       Приједлог закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске - по хитном поступку;

6.       Приједлог закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;

7.       Приједлог закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;

8.       Приједлог закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;

9.       Приједлог закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку;

10.     Приједлог закона о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара – по хитном поступку;

11.     Приједлог закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске - по хитном поступку;

12.     Приједлог закона о култури;

13.     Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;

14.     Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;

15.     Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;

16.     Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;

17.     Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;

18.     Приједлог стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018 до 2022. године.