Усвојени Дневни ред 18. редовне сједнице Народне скупштине

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
25.04.2017

1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2. Приједлог закона о допуни Закона о друштвима за осигурање - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању;

4. Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

5. Приједлог закона о општој безбједности производа у Републици Српској;

6. Приједлог закона о туризму;

7. Приједлог закона о угоститељству;

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха;

10. Нацрт закона о ветеринарству у Републици Српској;

11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету;

12. Приједлог стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године – „Знање за развој“;

13. Приједлог стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026.;

14. Нацрт стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;

15. Нацрт стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године;

16. Нацрт стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.;

17. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години;

18. Извјештај о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа;

19. Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012.година-31.12.2016. година;

20. Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године;

21. Посебан извјештај о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова;

22. Извјештај о стању и положају припадника националних мањина у Републици Српској 2003 – 2016;

23. Годишњи извјештај о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину;

24. Информција о одлукама о помиловању у 2016. години;

25. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;

26. Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године;

27. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019) за 2015. и 2016.годину;

28. Информација о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину;

29. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца;

30. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању;

31. Избор и именовања.