Усвојени Дневни ред 24. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
27.03.2018
 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину;
 3. Приједлог закона о измјени Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању - по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 8. Приједлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;
 9. Нацрт закона о култури;
 10. Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 11. Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;
 14. Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2018. до 2027. године;
 15. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;
 16. Избор и именовања.