Усвојени Дневни ред 28. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
04.07.2018

ДНЕВНИ РЕД 28. ПОСЕБНЕ СЈЕДНИЦЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске - по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку;
 10. Приједлог закона о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара – по хитном поступку;
 11. Приједлог закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске - по хитном поступку;
 12. Приједлог закона о култури;
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 18. Приједлог стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018 до 2022. године