Zakoni u proceduri

Npr. 15.10.2021
Npr. 15.10.2021
Naziv Predlagač Datum Preuzmi
Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske - po hitnom postupku Ministarstvo finansija Republike Srpske 28.09.2021 Package icon Pr. zakon o izmj i dop Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti RS, hp.zip
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske - po hitnom postupku Ministarstvo finansija Republike Srpske 28.09.2021 Package icon Pr. zakon o izmj i dop Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu RS, hp.zip
Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite 28.09.2021 Package icon Pr. zakon o zastiti od uznemiravanja na radu.zip
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske - po hitnom postupku Ministarstvo finansija Republike Srpske 28.09.2021 Package icon Pr. zakon o izmj Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama RS, hp.zip
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 28.09.2021 Package icon Pr. zakon o izmj Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja.zip
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku Ministarstvo finansija 28.09.2021 Package icon Pr. zak o izmj Zak o izvrsenju budzeta RS za 2021 hp.zip
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske 28.09.2021 Package icon Pr. zakon o izmj i dop Zakona o zastiti potrosaca u RS.zip
Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku Vlada Republike Srpske Ministarstvo finansija 28.09.2021 Package icon Pr. Rebalans Budzeta RS za 2021. godinu, hp.zip
Nacrt zakona o obrazovanju odraslih Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske 28.09.2021 Package icon Nc. zakon o obrazovanju odraslih.zip
Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije Ministarstvo energetike i rudarstva 28.09.2021 Package icon Nc. zakon o obnovljivim izvorima energije.zip