Nastavljena 18. redovna sjednica

Datum: 
11.05.2017 - 14:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je u prvom nastavku 18. redovne sjednice usvojila pet izvještaja i dvije informacije, dok su dva izvještaja i jedna informacija primljeni k znanju.

Usvojeni su: Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini, Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa, Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012.godina-31.12.2016. godina, Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine, Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova.

Poslanici su usvojili i Informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije i Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine.

Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016, Godišnji izvještaj o aktivnostima institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i Informaciju o odlukama o pomilovanju u 2016. godini.

Drugi nastavak 18. redovne sjednice Narodne skupštine zakazan je u utorak, 16. maja 2017. godine u 10.00 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda:

- Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu;

- Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“, Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;

- Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju;

- Izbor i imenovanja.

 

Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas u 10.00 časova 18. redovnu sjednicu.

Obavljena je rasprava o Informaciji o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine.

Prije toga, poslanici su obavili raspravu o Informaciji o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije.

Prije toga, razmotrena je Informacija o odlukama o pomilovanju u 2016. godini.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u 2016. godini donio je jednu odluku o pomilovanju osuđenog lica, rekao je generalni sekretar predsjednika Srpske Siniša Karan.
Obrazlažući u Narodnoj skupštini ovu informaciju, Karan je istakao da je ovom odlukom pomilovana Dajana Ostojić, osuđena na 10 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja.

"Sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak i Ministarstvo pravde dali su pozitivno mišljenje o traženju pomilovanja - potpuno se oslobađa od izvršenja preostalog neizdržanog dijela kazne zatvora", navedeno je u informaciji o odlukama o pomilovanju u 2016. godini.

Predsjedniku Republike Srpske lani je dostavljen 21 izvještaj o molbama za pomilovanje osuđenih za ubistvo, razbojništvo, razbojničke krađe, neovlaštenu proizvodnju i promet droge i ostala krivična djela.

Ustavom Republike Srpske, Zakonom o pomilovanju regulisano je da predsjednik Republike može osuđenim licima dati pomilovanja za krivičnopravne sankcije koje je izrekao sud u Srpskoj i za pravne posljedice osude.

Razmotren je i Godišnji izvještaj o aktivnostima institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Prema Godišnjem izvještaju o aktivnostima Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH u 2016. godini registrovano je 11.981 obraćanje građana ombudsmanima putem neposrednih kontakata, telefonskih poziva, elektronske pošte i žalbi.  

Obrazlažući ovaj dokument u Narodnoj skupštini, pomoćnik ombudsmana za ljudska prava BiH Predrag Raosavljević rekao je da je u prošloj godini zaprimljeno je 2.977 žalbi.

On je istakao da se najveći broj njih odnosi na povrede građanskih i političkih prava /1.718/, kršenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava /738/, prava pritvorenika i zatvorenika /168/, diskriminaciju /152/, kršenja prava djece /139/, povrede prava osoba s invaliditetom /53/ i povrede prava nacionalnih i vjerskih manjina /devet/.

"Analizom zaprimljenih žalbi, može se zaključiti da se građani obraćaju zbog neprimjerene dužine trajanja sudskih postupaka pred sudovima /144/, nedjelotvornog provođenja sudskih odluka /58/ i žalbe na rad sudija zbog povreda odredaba procesnih zakona /27/", navedeno je u izvještaju.

Poslanici su obavili raspravu o Izvještaju o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016, kao i o Posebnom izvještaju o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova.

Prije toga, poslanici su obavili raspravu o Izvještaju o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine.

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš rekao je da je za realizaciju programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica u prošloj godini bilo planirano 7.918.000 KM.  

"Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u prošloj godini doznačeno je 4.033.098 KM, a vrijednost odobrenih projekata iznosila je 3.977.255 KM", rekao je Čordaš u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući izvještaj o realizaciji navedenog programa.

On je istakao da su osnovni ciljevi Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u realizaciji navedenog programa bili nastavak obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica i infrastrukture za potrebe raseljenih lica i povratnika.

"Cilj je bio da budu obezbijeđeni svi vidovi alternativnog smještaja za porodice koje na takav smještaj imaju pravo, zdravstveno osiguranje, te stimulisanje održivog povratka", dodao je Čordaš.

On je naveo da je nastavljeno i vraćanje imovine i stanarskih prava, kao i rješavanje statusnih pitanja raseljenih lica.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske,  nakon redovne skupštinske pauze, u 17.00 časova nastavili su 18. redovnu sjednicu raspravom o Izvještaju o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina za period od 1. januara 2012. do 31. decembra 2016. godine.

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić rekao je danas da je Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012–2016. godina djelimično uspješno realizovana.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj izvještaj, Komić je rekao da je resorno ministarstvo podržalo realizaciju strateškog cilja "jačanje društvene svijesti o značaju i ulozi nauke i tehnologije" sufinansiranjem organizovanja nekoliko važnih naučnih skupova.

"Strateški cilj `razvoj ljudskih resursa` djelimično je ostvaren. Broj istraživača sa punim radnim vremenom oscilira između 814 u 2012. godini do 884 u 2015. Znatno je povećan broj licenciranih studijskih programa trećeg ciklusa, sa tri licencirana programa u 2014. godini na 22 u 2016. godini", naveo je Komić.

On je rekao da je Ministarstvo prepoznalo važnost ulaganja u ljudske resurse, te je uvelo programske aktivnosti za podršku učešća domaćih istraživača na međunarodnim naučnim skupovima.

Komić je istakao da su u Republici Srpskoj i dalje skromna ulaganja u istraživanje i razvoj /GERD/.

"Realizacija strateškog cilja `povećanje finansijskih ulaganja u istraživanje i razvoj` održala se u 2015. godini na istom nivou kao i 2014. Ukupni GERD u 2015. godini iznosio je 17.935.000 KM", rekao je Komić i dodao da je najviše investirao poslovni sektor 9.780.000 KM.

Prije toga, razmotren je Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa.

Cilj ovog izvještaja jeste da na tačan, nepristrasan i objektivan način pruži jasnu sliku o aktivnostima u vezi sa popisom provedenim od 1. do 15. oktobra 2013. godine.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković je rekla da je Zavod uspio da objavi pouzdane, korisne i metodološki ispravne podatke popisa za teritoriju Srpske, koji će poslužiti u pripremi i provođenju razvojih planova u svim sferama društvenog i ekonomskog života.

"Rezultati popisa objavljeni su blagovremeno i u skladu sa navedenim zakonom", rekla je Čičkovićeva u obraćanju poslanicima.

Ona je dodala da je riječ o izuzetnom naporu Zavoda da se ova aktivnost realizuje u skladu sa važećom legislativom i međunarodnim standardima, te da se u ovoj izuzetno važnoj i složenoj aktivnosti istovremeno zaštite interesi Srpske.

"Objavljivanjem rezultata popisa za Srpsku završene su sve najvažnije aktivnosti u vezi sa popisom, kao najkompleksnijim i sveobuhvatnim statističkim istraživanjem, koje je provedeno na teritoriji Srpske i BiH", rekla je Čičkovićeva.

Prije toga, obavljena je rasprava o Izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je evidentan pad kriminaliteta u prošloj godini, koji je ispod petogodišnjeg prosjeka, dok su u porastu koeficijenti otkrivenosti krivičnih djela različitog stepena društvene opasnosti.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Izvještaj o radu MUP RS u 2016. godini, Lukač je rekao da je od ukupno 9.457 evidentiranih krivičnih djela 84,5 odsto iz oblasti opšteg kriminaliteta, te da ih je u odnosu na 2015. godinu manje za 4,3 odsto.

Broj krivičnih djela protiv života i tijela /598/ je za jedno krivično djelo manji u odnosu na 2015. godinu, a koeficijent njihove rasvijetljenosti je povećan i iznosi 98,2 odsto.

U prošloj godini evidentirana su 22 ubistva u kojima su života lišena 24 lica, a od počinjenih ubistava jedno je ostalo nerasvijetljeno.

Borba protiv organizovanog kriminaliteta u izvještajnom periodu realizovana je u 58 sprovedenih operativnih akcija, od kojih je osam međunarodnog karaktera, navodi se u izvještaju.

Za 66 krivičnih djela koja imaju elemente organizovanosti, nadležnim tužilaštvima je podneseno 11 izvještaja protiv 115 lica. Evidentirano je 11 organizovanih kriminalnih grupa, od kojih dvije povezane sa krivičnim djelima iz oblasti zloupotrebe droga.

U oblasti sprečavanja zloupotreba droga sprovedeno je 17 operativnih akcija, a za otkrivena krivična djela u vezi s tim /226/ nadležnim tužilaštvima podneseno je 195 izvještaja protiv 240 lica.

Narodna skupština Republike Srpske je u prvom dijelu 18. redovne sjednice tokom „Dana za glasanje“ usvojila osam zakona, dva nacrta zakona, dvije strategije i tri nacrta strategija.