Odgovor predsjednika Narodne skupštine šefovima poslaničkih klubova SDS-SRS-a, PDP-a i NDP-a

Datum: 
03.10.2017 - 14:30

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nije izdao naredbu za ulazak policije u Narodnu skupštinu Republike Srpske, 13. septembra 2017. godine.

U odgovoru predsjednika Narodne skupštine, upućenog 2. oktobra, na pitanja šefova klubova poslanika SDS-SRS RS, PDP-a i NDP-a, navodi se da se posebne mjere obezbjeđenja, obim i način vršenja poslova posebnog obezbjeđenja objekata i ličnosti vrše u skladu sa zakonom, bezbjednosnom procjenom i pravilima službe.

„Zbog toga za sve informacije o navedenim mjerama i aktivnostima obratite se Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske“, piše u odgovoru predsjednika Narodne skupštine.

U odgovoru se navodi da su se 13. septembra u Narodnoj skupštini nalazili pripadnici MUP-a, kao što to čine prilikom svakog održavanja zasjedanja, a u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, Uredbom o obezbjeđenju lica i imovine u Narodnoj skupštini, Uredbom o obezbjeđenju ličnosti i objekata koji se posebno obezbjeđuju i Uputstvom o obimu i načinu vršenja poslova posebnog obezbjeđenja.

Prilikom obezbjeđenja održavanja 21. sjednice, pripadnici policije koji su se nalazili u zgradi Narodne skupštine nisu nosili duge cijevi i bili su opremljeni u skladu sa pravilima službe.

„Narodna skupština Republike Srpske ne raspolaže podacima o broju, sastavu i strukturi policijskih službenika i njihovih starješina, kao i o njihovoj pripadnosti organizacionim jedinicima i njihovoj lokaciji u objektu i izvan objekta Narodne skupštine“, navodi se u odgovoru.

U skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine stara se o redu na sjednici, a zbog povrede reda može da izrekne mjere: opomenu, oduzimanje riječi i udaljenje sa sjednice.

Takođe, Poslovnik definiše da predsjednik Narodne skupštine mjeru udaljenja sa sjednice može da izrekne narodnom poslaniku koji ne poštuje odluku predsjednika o oduzimanju riječi ili nastavlja da čini druge prekršaje među kojima su i prilazak govornici bez dozvole predsjednika. Mjera udaljenja može se izreći i u slučaju fizičkog napada, odnosno drugog sličnog postpuka kojim se ugrožava fizički ili moralni integritet učesnika sjednice u zgradi Narodne skupštine.

Predsjednik Narodne skupštine prekinuo je sjednicu nakon što je jedan broj poslanika napustio svoja mjesta i popeo se za radni sto Predsjedništva onemogućavajući rad Narodne skupštine.

U skladu sa Poslovnikom, predsjednik Narodne skupštine poslanicima koji su onemogućavali nastavak sjednice izrekao je mjeru udaljenja, a imena udaljenih pročitao je u nastavku sjednice u maloj sali, budući da je rad u sali za plenarane sjednice bio fizički onemogućen.

Redovna sjednica je, sa natpolovičnom većinom od 52 narodna poslanika, nastavljena u maloj sali Narodne skupštine.

Predsjednik Narodne skupštine nije vršio bezbjednosnu procjenu i nije tražio intervenciju policije, budući da je zakonska obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da omogući nesmetano funkcionisanje državnih organa što su činili i ovoga puta štiteći bezbjednost i omogućavajući nesmetan rad Narodne skupštine.