Počela Druga sjednica: Povučen prostorni plan za Nacionalni park "Sutjeska"

Datum: 
05.02.2015 - 23:15

Raspravom o predloženom dnevnom redu, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su u 10 časova otvorili Drugu redovnu sjednicu NS RS, za koju je, između ostalog, uvršten i Prijedlog zakona o javnom redu i miru.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović na početku sjednice saopštio je da je Vlada RS povukla iz procedure prijedlog Prostornog plana  područja posebne namjene za Nacionalni park "Sutjeska".

Poslanici su, sa 47 glasova "za", prihvatili izmjenjeni dnevni red.

Sjednica se nastavlja poslaničkim pitanjima predsjednici Vlade Željki Cvijanović.

Usvojeni dnevni red glasi:

1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2. Izbor i imenovanja

3. Prijedlog zakona o javnom redu i miru;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske;

5. Nacrt zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima;

6. Nacrt zakona o stočarstvu;

7. Nacrt zakona o vinu;

8. Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima;

9. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrani;

11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama;

12. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2015. godinu;

13. Nacrt Strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2015 – 2020;

14. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. - 31.12.2013. godine;

15. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. - 30.6.2014. godine;

16. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1.1. do 31.12.2013. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2014. godinu;

17. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji Zbirnog finansijskog izvještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2013. godine;

18. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj za period 1.1. – 31.12.2012. godine;

19. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2013.godinu;

20. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2013. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

21. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1. 2013. - 31.12.2013. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2013. godinu;

22. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period 1.1.2013. do 31.12.2013. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2013. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. 2013. do 31.12.2013. godine.

23. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2013. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2013.godinu;

v) Finansijski izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za period 1.1 - 31.12.2013. godine;

24. a) Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2013. godinu;

b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2013. godinu.

25. Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 1.1.2013. - 31.12.2013. godine;

26. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2013. godinu;

27. Izvještaj o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave za period 1. januar 2013. - 31. decembar 2013. godine;

28. Izvještaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1.-31.12.2013. godine;

29. Informacija o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava ekonomsko - socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske sa stanjem na dan 31.7.2014. godine;

30. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;

31. Informacija o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012. - 2016. godine, za period 1.1.2014. - 31.12.2014. godine;

32. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine;

33. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga Prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park ''Sutjeska'';

34. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po Projektu zatvaranja kolektivnih centara – LD 1789;

35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po Projektu energetske efikasnosti;

36. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP Autoputevi Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj po Projektu izgradnja auto - puta Banjaluka - Doboj (Faza I)