Predstavnici Delegacije EU uručili rukovodstvu Narodne skupštine pozitivno Mišljenje Evorpske komisije o aplikaciji BiH i Analitički izvještaj

Datum: 
29.05.2019 - 16:00

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini uručili su danas rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srpske pozitivno mišljenje Evropske komisije o aplikaciji BiH za status kandidata za članstvo u EU i Analitički izvještaj, koji se prvi put nalazi uz Mišljenje i koji upoređuje situaciju u BiH sa standardima koji se primjenjuju u zemljama članicama Unije.

U ime Narodne skupštine Republike Srpske dokumenti su uručeni potpredsjednicima parlamenta Sonji Karadžić Jovičević i Milanu Petkoviću.

Predstavnici Delegacije EU istakli su da Evropska komisija veoma ozbiljno shvata aplikaciju BiH što je potvrda da je EU predana da pruži smjernice i podršku zemlji u provođenju neophodnih reformi na njenom putu ka evropskim integracijama.

Mišljenje identifikuje 14 ključnih prioriteta koje BiH treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, te pruža sveobuhvatne smjernice za postepene reforme.

Ključni prioriteti obuhvataju područja demokratije/funkcionalnosti, vladavine prava, osnovnih prava i reforme javne uprave i osnova su procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Ovo mišljenje pruža osnovu za diskusiju u Savjetu Evropske unije koji treba da donese odluku o narednim koracima na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Predstavnici Delegacije EU istakli su da je s tim u vezi ključno da vlasti u Bosni i Hercegovini budu formirane na svim nivoima bez odlaganja, što se navodi i u preporukama Evropske komisije.

„Formiranje vlasti na svim nivoima je ključni politički uslov kako bi mogli da krenemo sa ispunjavanjem kratkoročnih prioriteta Evropske komisije u narednih 12 mjeseci”, istakli su predstavnici Delegacije EU.

Naglasili su spremnost Delegacije EU da pomogne Narodnoj skupštini Republike Srpske u procesu usklađivanja zakona sa zakonima EU, ističući da je to veliki i dug proces.

Potpredsjednica Narodne skupštine Sonja Karadžić Jovičević istakla je opredjeljenost Republike Srpske za evrointegracije.

Ona je izrazila zadovoljstvo činjenicom da evropske integracije BiH nisu uslovljene članstvom u vojnim savezima, tačnije NATO-u, ističući da to olakšava saradnju. Zahvalila se Delegaciji EU na spremnosti da pomogne u procesu približavanja EU.

Potpredsjednik Milan Petković naglasio je da su predstavnici Republike Srpske zadovoljni pozitivnim Mišljenjem Evropske komisije i dodao da se nada dobroj saradnji u narednom periodu.  

Sastanku je prisustvovao i generalni sekretar Narodne skupštine Nebojša Zgonjanin, predstavnici Kabineta predsjednika i Službe Narodne skupštine.

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini uručili su Mišljenje Evropske komisije o aplikaciji BiH za status kandidata za članstvo u EU i Analitički izvještaj i članovima Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.