Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj

Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, koji je dat u .doc formatu možete preuzeti sa linka koji se nalazi na dnu stranice.

Napomena: Dokument je arhiviran .zip formatu i potrebno je imati program WinZip da bi se izvršilo raspakivanje.

 

 

Broj službenog glasnika: 6/ 12

  Preuzmite zakon
on o zastiti potrosaca