Закони у процедури

Нпр. 16.10.2019
Нпр. 16.10.2019
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку Министарство финансија 04.10.2019 Package icon Pr zakon o izmj Zakona o izvrsenju Budzeta RS za 2019. godinu, hp.zip
Приједлог закона о заштити од пожара Министарство унутрашњих послова 25.09.2019 Package icon Pr zakon o zastiti od pozara.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању Министарство здравља и социјалне заштите 25.09.2019 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o zdravstvenom osiguranju.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити Министарство здравља и социјалне заштите 27.09.2019 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o socijalnoj zastiti.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 25.09.2019 Package icon Pr izmj i dop Zakona o posred u zaposlj i pravima za vr nezaposlenosti.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима Министарство финансија 30.09.2019 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o investicionim fondovima.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 27.09.2019 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o nusproizvodima zivotinjskog porijekla.zip
Нацрт закона о заштити узбуњивача – приједлог народног посланика Драшка Станивуковића приједлог народног посланика Драшка Станивуковића 04.10.2019 Package icon Nc zakon o zastiti uzbunjivaca-prijedlog np Draska Stanivukovica.zip
Нацрт закона о заштити менталног здравља Министарство здравља и социјалне заштите 04.10.2019 Package icon Nc zakon o zastiti mentalnog zdravlja.zip
Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње Министарство здравља и социјалне заштите 30.09.2019 Package icon Nc o lijecenju neplodnosti postupcima biomed potpomognute oplodnje.zip