Закони у процедури

Нпр. 17.01.2020
Нпр. 17.01.2020
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину, по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2019 Package icon Pr zak izvrsenju Budzeta RS za 2020.zip
Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима, по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2019 Package icon Pr zak izmj Zak doprinosima.zip
Приједлог закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 25.10.2019 Package icon Pr zak uzurpacijama dobrovoljackim komp.zip
Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске Министарство финансија 08.11.2019 Package icon Nc zak poreskom postupku RS.zip
Нацрт закона о високом образовању Министарство за научнотехнолошли развој, високо образовање и информационо друштво 08.11.2019 Package icon Nc zak visokom obrazovanju.zip
Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 08.11.2019 Package icon Nc zak obezbjedjenju kvaliteta vis obraz.zip
Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској Министарство правде 08.11.2019 Package icon Nc zak ostvarivanju prava besplatnu prav pomoc.zip
Нацрт закона о спорту Републике Српске Министарство породице, омладине и спорта 11.11.2019 Package icon Nc zak sportu Republike Srpske.zip
Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске – приједлог народних посланика Јелене Тривић, Драшка Станивуковића и Небојше Вукановића приједлог народних посланика 18.11.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak registru zaposl koris budzet sredstava RS.zip
Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске Министарство финансија 25.10.2019 Package icon Nc zak izmj Zak jedin registru fin izvjestaja RS.zip