Приједлог закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре