Закључци

Нпр. 19.06.2024
Нпр. 19.06.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључци о усвајању Информације о реализацији активности на попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године 51/16 21.06.2016
Закључци у вези Информације о правосудним институцијама БиХ 15.12.2021
Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности 15.12.2021
Закључци у вези Оцјене рада Високог представника, примјене Анекса X Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини у периоду разговора о именовању новог Високог представника 11.03.2021
Закључци у вези Информације о усаглашеном систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини од 17. августа 2016. године 92/16 20.10.2016
Закључци у вези Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама 16/18 08.02.2018
Закључци у вези Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа ''Робне резерве Републике Српске'' а.д. Бања Лука, за период 01.01. - 31. 12. 2015. године 67/17 06.07.2017
Закључци у вези Извјештаја о раду ЈП РТРС за 2016. годину, Плана рада за 2017. годину и Извјештаја о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину – екстерна ревизија 91/17 13.09.2017
Закључци у вези Извјештаја Одбора за безбједност и Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној заједничкој тематској сједници 32/15 17.04.2015
Закључци у вези Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите'' 32/16 06.04.2016

Pages