Закључци

Нпр. 15.07.2024
Нпр. 15.07.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину 94/21 26.10.2021
Зaкључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину 94/21 26.10.2021
Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“ 94/21 26.10.2021
Закључци у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим установама у Републици Српској 21.10.2021
Закључак у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим установама у Републици Српској 21.10.2021
Закључак број: 02/1-021-587/21 (у вези са Закључцима политичких странака од 26.7.2021. године) 03.08.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2020. годину 67/21 28.07.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја за 2020. годину Комисије за концесије Републике Српске 67/21 28.07.2021
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2020. године 67/21 28.07.2021
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2020. године 67/21 28.07.2021

Pages