Закључци

Нпр. 06.12.2023
Нпр. 06.12.2023
Назив Службени гласник Датум
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2018. до 2020. године 41/21 18.05.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2020. годину 41/21 18.05.2021
УСАГЛАШЕНИ ЗАКЉУЧЦИ КЛУБОВА ПОСЛАНИКА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПОВОДОМ ПИСМА ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД 27.1.2021. ГОДИНЕ 13.05.2021
Закључци у вези Покретања иницијативе за разговор и дијалог између страна Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, као и три конститутивна народа Срба, Хрвата и Бошњака о могућим рјешењима за Босну и Херцеговину 13.05.2021
Закључци у вези Оцјене рада Високог представника, примјене Анекса X Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини у периоду разговора о именовању новог Високог представника 11.03.2021
Закључак о усвајању Информације о примјени Анекса 10. Дејтонског споразума 11.03.2021
З А К Љ У Ч А К у вези разматрања Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009 - 2020. године 17/21 17.02.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 - 2025. године 17/21 17.02.2021
З А К Љ У Ч Ц И у вези са подношењем извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 1995 - 2020. године 17/21 17.02.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2019. - 31.12.2019. године 122/20 02.12.2020

Pages