Закључци

Нпр. 17.07.2024
Нпр. 17.07.2024
Назив Службени гласник Датум
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2019. годину 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01.-31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 100/20 13.10.2020
Закључци у вези са Изјашњењем о изјавама члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу одлука Предсједништва Босне и Херцеговине 76/20 25.08.2020
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1.1. - 31.12.2019. године 69/20 02.07.2020
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2019. годину 69/20 02.07.2020
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствареним резултатима у приближавању 69/20 02.07.2020
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1.-31.12.2019. године 69/20 02.07.2020
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијског извјештаја за 2019. годину 69/20 02.07.2020

Pages