Закључци

Нпр. 26.09.2023
Нпр. 26.09.2023
Назив Службени гласник Датум
Закључак у вези Информације о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ 05.05.2023
Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1033/21 од 10. децембра 2021. године 05.05.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Посебног извјештаја Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2021. годину 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину 34/23 20.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године 34/23 20.04.2023

Pages