Закључци

Нпр. 25.06.2024
Нпр. 25.06.2024
Назив Службени гласник Датум
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE О ДУГУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАДУ ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 02.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 02.08.2023
Закључци у вези са одлукама о потврђивању изјава члана Предсјесништва Босне и Херцеговине из Републике Српске 62/23 12.07.2023
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НЕПРИМЈЕЊИВАЊУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 60/23 09.07.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2022. годину 56/23 27.06.2023
З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 27.06.2023

Pages