Закључци

Нпр. 26.06.2024
Нпр. 26.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2021. годину 31/23 03.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 03.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 03.04.2023
Закључак у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости 31/23 03.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 03.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину 31/23 03.04.2023

Pages