Закључци

Нпр. 15.01.2021
Нпр. 15.01.2021
Назив Службени гласник Датум
Закључак у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак у вези усвајања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Репубике Српске о раду за 2017. годину 16/19 14.02.2019
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 107/18 19.11.2018
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске 107/18 19.11.2018
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак у вези Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 04.07.2018
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак у вези Закона о амнестији 61/18 21.06.2018

Pages