Закључци

Нпр. 24.02.2024
Нпр. 24.02.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 03.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године 31/23 03.04.2023
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора 27/23 23.03.2023
Закљуци о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 113/22 25.11.2022
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске 113/22 25.11.2022
Зaкључци у вези са Законом о обавезном здравственом осигурању 15.09.2022
Закључци у вези са Приједлогом одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва БиХ из Републике Српске о проглашењу Одлуке о давању агремана амбасадору СР Њемачке у БиХ, која је усвојена без консензуса на 157. посебној сједници Предсједништва БиХ 15.09.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 68/22 20.07.2022

Pages