Закључци

Нпр. 26.09.2023
Нпр. 26.09.2023
Назив Службени гласник Датум
Зaкључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године 62/22 11.07.2022
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 62/22 11.07.2022
Закључци у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске 08.06.2022
Закључак у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске 08.06.2022
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2021. годину 40/22 12.05.2022
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године 40/22 12.05.2022
Закључак у вези са Законом о културним добрима 38/22 04.05.2022
Закључци у вези са Информацијом о мјерама у области индиректних пореза за ублажавање негативних ефеката инфлације 27/22 06.04.2022

Pages