Закључци

Нпр. 23.04.2021
Нпр. 23.04.2021
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2018. године, те о оствареним резултатима у приближавању пропис 26/19 14.03.2019
Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину 22/19 06.03.2019
Закључке у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду за 2017. годину 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017-31.12.2017. године 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године 22/19 06.03.2019
Закључак о давању сагласности на План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину 22/19 06.03.2019
Закључак у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак у вези усвајања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Репубике Српске о раду за 2017. годину 16/19 14.02.2019

Pages