Закључци

Нпр. 17.07.2024
Нпр. 17.07.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Информације о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013-2017) 21/18 01.03.2018
Закључак о усвајању Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину 73/17 20.07.2017
Закључак о усвајању Коначног извјештаја о реализацији и оцјена Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године 113/16 15.12.2016
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2018. године 60/19 04.07.2019
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.-30.06.2019. године 95/19 31.10.2019
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2020. године 67/21 28.07.2021
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 62/22 11.07.2022
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 30.6.2021. године 111/21 14.12.2021
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1.-31.12.2015. године 62/16 14.07.2016
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1.-31.12.2019. године 69/20 02.07.2020

Pages