Закључци

Нпр. 17.07.2024
Нпр. 17.07.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Посебног извјештаја о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Посебног извјештаја Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу 34/23 11.04.2023
Закључак о усвајању Посебног извјештаја Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“ 27/24 02.04.2024
Закључак у вези Oдлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Закључак о прихватању Званичног става Босне и Херцеговине у вези са наставком изградње моста Комарна – Пељешац од стране Републике Хрватс 61/19 18.07.2019
Закључак у вези Годишњег извјештаја о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину 50/17 11.05.2017
Закључак у вези Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2014. годину 32/15 17.04.2015
Закључак у вези Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2015. годину 80/15 17.09.2015
Закључак у вези Декларације о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата 24/16 22.10.2015
Закључак у вези Декларације о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата 24/16 22.10.2015
Закључак у вези Закона о амнестији 61/18 21.06.2018

Pages