Закључци

Нпр. 24.06.2024
Нпр. 24.06.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључак у вези Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа ''Робне резерве Републике Српске'' а.д. Бања Лука, за период 01.01. - 31. 12. 2015. године 67/17 06.07.2017
Закључак у вези Извјештаја Комисије за жалбе о раду за 2013. годину 15/15 18.02.2015
Закључак у вези Извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2015. годину 62/16 14.07.2016
Закључак у вези Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2013. годину 15/15 18.02.2015
Закључак у вези Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2013. годину 15/15 18.02.2015
Закључак у вези Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2014. године 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина 21/18 01.03.2018

Pages