Закључци

Нпр. 24.06.2024
Нпр. 24.06.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључак у вези Извјештаја о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, за период 1.1.-31.12.2013. године 15/15 18.02.2015
Закључак у вези Извјештаја о извршеном административном надзору над радом јединица локалне самоуправе, за период 1. јануар 2013. - 31. децембар 2013. године 15/15 18.02.2015
Закључак у вези Извјештаја о провођењу Акционог плана за унапређење положаја жена на селу 32/15 17.04.2015
Закључак у вези Извјештаја о раду и извршењу Финансијског плана – Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.-31.12.2018. године 52/19 16.05.2019
Закључак у вези Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2014. годину 32/15 17.04.2015
Закључак у вези Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период од 01.01.-30.06.2004. године 20.10.2004
Закључак у вези Извјештаја о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу, за период 1.1.2013. - 31.12.2013. године 15/15 18.02.2015
Закључак у вези Извјештаја о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2014. – 31.12.2014. године и Извјештајa о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја Одбора за безбједност и Одбора за борачко-инвалидску заштиту 32/15 17.04.2015
Закључак у вези Извјештаја Правобранилаштва Републике Српске о раду за 2013. годину 32/15 17.04.2015

Pages