Закључци

Нпр. 17.07.2024
Нпр. 17.07.2024
Називsort descending Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину 64/18 04.07.2018
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.06.2017. године 99/17 18.10.2017
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1.-30.6.2016. године 92/16 20.10.2016
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године 60/19 04.07.2019
Закључак у вези Годишњег извјештаја о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину 44/19 16.05.2019
Закључак у вези Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити 44/15 21.05.2015
Закључак у вези Закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске 44/15 21.05.2015
Закључак у вези Закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске 44/15 21.05.2015
Закључак у вези Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2015. годину 92/16 20.10.2016
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НЕПРИМЈЕЊИВАЊУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 60/23 09.07.2023

Pages