Закључци

Нпр. 23.06.2022
Нпр. 23.06.2022
Назив Службени гласник Датум
Закључак након разматрања Информације Владе РС и надлежних министарстава о посљедњим догађајима у вези злоупотребе увоза сировина које се могу користити за производњу синтетичке дроге 14/04 30.01.2004
Закључци након разматрања Извјештаја о раду Агенције за банкарство за период од 1.јануара до 30.јуна 2003. године 12/04 23.01.2004
Закључци након разматрања Информације о стању у области високог образовања 12/04 23.01.2004
Закључак о упућивању у скупштинску процедуру Нацрта закона о употреби службених језика и писама 12/04 23.01.2004
Закључак ,број 01-35/04 12/04 23.01.2004
Закључак након разматрања Приједлога закона о пољопривредном земљишту број 01-43/04 14/04 22.01.2004
Закључци о разматрању питања реформе царина и пореског система , а у вези с тим и Приједлога закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини 30.10.2003
Закључци након разматрања Актуелног стања у здравству Републике Српске 16.10.2003
Закључци након разматрања Информације о актуелним питањима везаним за Радио-телевизију Републике Српске 16.10.2003
Табеларни приказ закључака НСРС закључно са 8. сједницом 30.07.2003

Pages