Закључци

Нпр. 22.02.2024
Нпр. 22.02.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
Зaкључак о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину 94/21 28.10.2021
Зaкључак о усвајању Извјештаја Агенције за банкарство Републике Српске о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године 94/21 27.10.2021
Зaкључaк брoj: 01-365/12 28/12 27.04.2012
З А К Љ У Ч Ц И у вези са подношењем извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 1995 - 2020. године 17/21 17.02.2021
З А К Љ У Ч Ц И везани за Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ 61/20 26.06.2020
З а к љ у ч ц и у вези Информације о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске 3/20 12.11.2019
З а к љ у ч к е у вези Информације о документу Програм реформи Босне и Херцеговине, усвојеном на 45. ванредној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 19. новембра 2019. године – приједлог члана Предсједништва БиХ из Републикe Српске 109/19 24.12.2019
З А К Љ У Ч А К у вези разматрања Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009 - 2020. године 17/21 17.02.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 - 2025. године 17/21 17.02.2021
З А К Љ У Ч А К о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године 56/23 27.06.2023

Pages