Закључци

Нпр. 22.06.2024
Нпр. 22.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључци у вези са Информацијом о мјерама у области индиректних пореза за ублажавање негативних ефеката инфлације 27/22 06.04.2022
Закључци у вези са разматрањем стања у области борачко-инвалидске заштите са освртом на измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 24/22 04.04.2022
Закључци у вези са разматрањем стања у области борачко-инвалидске заштите са освртом на измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 24/22 04.04.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2020. годину са извјештајем независног спољног ревизора 19/22 11.03.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. године 19/22 11.03.2022
Закључци у вези политичко-економске ситуације у Босни и Херцеговини 04.02.2022
З А К Љ У Ч А К у вези Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 28.12.2021
Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ 15.12.2021
Закључци у вези Информације о преносу надлежности у области индиректног опорезивања 15.12.2021
Закључци у вези Информације о правосудним институцијама БиХ 15.12.2021

Pages