Закључци

Нпр. 05.12.2023
Нпр. 05.12.2023
Назив Службени гласник Датум
Закључци након разматрања Информације Владе Републике Српске досадашњим о активностима на реструктурисању полицијских снага у Босни и Херцеговини 51/05 21.04.2005
Закључци број 01-196/05 41/05 06.04.2005
Закључци број 01-195/05 41/05 06.04.2005
Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-119/05 21/05 28.02.2005
Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-120/05 21/05 28.02.2005
Табеларни приказ закључака НСРС од 8. посебне до 25.редовне сједнице 28.02.2005
Закључак у вези Приједлога закона о измјенама Закона о универзитету 03.11.2004
Закључак у вези Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период од 01.01.-30.06.2004. године 20.10.2004
Закључак у вези Нацрта закона о расељеним лицима, повратницима у Републици Српској и избјеглицама из Босне и Херцеговине 20.10.2004
Ставови и закључци након разматрања догађаја у Вишеграду проузрокованих акцијом МУП-а 18.априла 2004.године 41/04 21.04.2004

Pages