Закључак број: 01-1003/09

Верзија за штампањеPDF верзија
62/09
22.06.2009

Закључак број: 01-1003/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Консолидованог извјештаја о инвестирању јавних средстава, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет првој сједници, одржаној 22. јуна 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1003/09

Датум: 22. јун 2009. године