Закључак број: 01-1062/11

Верзија за штампањеPDF верзија
71/11
30.06.2011

Закључак број: 01-1062/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Извјештаја о стању у сектору осигурања Републике Српске, за период од 01.01. 2010. до 31.12.2010. године, Народна скупштина Републике Српске на Осмој сједници, одржаној 30. јуна 2011. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о стању у сектору осигурања Републике Српске, за период од 01.01. 2010. до 31.12.2010. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1062/11

Датум: 30. јун 2011. године