Закључак број: 01-1203/11

Верзија за штампањеPDF верзија
78/11
20.07.2011

Закључак број: 01-1203/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Нацрта закона о пензијском и инвалидском осигурању, Народна скупштина Републике Српске, на Деветој сједници одржаној 20. јула 2011. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да до утврђивања Приједлога закона о пензијском и инвалидском осигурању утврди и Приједлог закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1203/11

Датум: 20. јул 2011. године