Закључак број: 01-1377/06

Верзија за штампањеPDF верзија
118/06
09.11.2006

Закључак број: 01-1377/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176. и 181. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 99/06), а након разматрања иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Конститутивној сједници, одржаној 9. новембра 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Задужују се политичке странке заступљене у клубовима посланика одговарајућих конститутивних народа и осталих или сваки члан једног од ових клубова посланика, укључујући и чланове изабране у складу с чланом 11.11. став 2. Изборног закона Босне и Херцеговине да до 17. новембра 2006. године, до 12,00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
  2. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да предложене листе кандидата за делегате Вијећа народа Републике Српске, у што краћем року, прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херецеговине на поступак потврђивања и овјере.
  3. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да након потврђивања и овјере листā кандидата од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у што краћем року припреми процедуру за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
  4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1377/06

Датум: 09. новембар 2006. године