Закључак број: 01-1391/09

Верзија за штампањеPDF верзија
91/09
29.09.2009

Закључак број: 01-1391/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Приједлога стратегије развоја жељезница Републике Српске 2009-2015, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 29. септембра 2009. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да, преко ресорног министарства, убрза доношење програма развоја Жељезница Републике Српске са конкретним активностима, носиоцима и роковима за реализацију циљева из Стратегије.
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да настави активности на финансијској коносолидацији Жељезница Републике Српске и обнови возних капацитета, ради стварања услова за уредније и безбједније одвијање жељезничког саобраћаја, као и испуњавање услова за регистрацију жељезничког оператора и менаџера инфраструктуре.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1391/09

Датум:29. септембар 2009. године