Закључак број: 01-1406/09

Верзија за штампањеPDF верзија
92/09
01.10.2009

Закључак број: 01-1406/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о законима које је покушао да наметне високи представник за Босну и Херцеговину, 18. 9. 2009. године, Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој посебној сједници, одржаној 01. октобра 2009. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о законима које је покушао да наметне високи представник за Босну и Херцеговину, 18. 9. 2009. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1406/09

Датум: 01. октобар 2009. године