Закључак број: 01-1407/09

Верзија за штампањеPDF верзија
92/09
01.10.2009

Закључак број: 01-1407/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о законима које је покушао да наметне високи представник за Босну и Херцеговину, 18. 9. 2009. године, Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој посебној сједници, одржаној 01. октобра 2009. године, донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Народна скупштина Републике Српске даје пуну подршку ставовима и закључцима изнесеним у излагањима предсједника Републике Српске и предсједника Владе Републике Српске пред Народном скупштином, на Деветнаестој посебној сједници, поводом Информације о законима које је покушао да наметне високи представник за Босну и Херцеговину, 18. 9. 2009. године, а посебно сљедеће:

  • у случају да високи представник настави са покушајима наметања и провођења поменутих аката, Народна скупштина Републике Српске ће заказати јавно изјашњавање о томе;
  • у тим околностима сви представници Републике Српске у заједничким органима Босне и Херцеговине, повлаче се из рада тих органа, због тога што не могу давати подршку управљању Босном и Херцеговином од стране незаконите ОХР-ове власти и оних који то подржавају.

2. Народна скупштина Републике Српске подржава Закључке Владе Републике Српске усвојене на 142. сједници Владе, одржаној 24.09.2009. године, број: 04/1-012-2-1752/09.

3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1407/09

Датум: 01. октобар 2009. године