Закључак број: 01-1432/07

Верзија за штампањеPDF верзија
84/07
12.09.2007

Закључак број: 01-1432/07

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 183., 188. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске – пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Одлуке Владе Републике Српске о доношењу Посебног приватизационог програма за предузеће АД ''Пољопривредни завод'', Добој, Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој сједници одржаној 12. септембра 2007. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да изврши ревизију листе предузећа која су проглашена од стретешког интереса за Републику Српску, с обзиром да је постојећа листа у вишегодишњој примјени, те да се фактичко и структурно стање, те привредни амбијент у Републици Српској значајно промјенио.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1432 /07

Датум: 12. септембар 2007. године