Закључак број: 01-1497/06

Верзија за штампањеPDF верзија
118/06
29.11.2006

Закључак број: 01-1497/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176., 181. став 1. и 2. и 250. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Извјештаја Законодавног одбора у вези захтјева, број:01789/06, предсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине Мухамеда Ибрахимовића и 36 посланика овог дома за покретање поступка оцјене усклађености Оквирног закона о приватизацији предузећа и банака у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', број: 14/98) и Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 51/06), те с тим у вези и Одлуке о доношењу посебног приватизационог програма предузећа ''Телеком Српске'' АД Бања Лука (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/06), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници, одржаној 29. новембра 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Одговор Уставном суду Босне и Херцеговине на наводе из захтјева, број: 01789/06, предсједавајућег Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине Мухамеда Ибрахимовића и 36 посланика овог дома за покретање поступка оцјене усклађености Оквирног закона о приватизацији предузећа и банака у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', број: 14/98) и Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 51/06), те с тим у вези и Одлуке о доношењу посебног приватизационог програма предузећа ''Телеком Српске'' АД Бања Лука (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/06);
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 1497/06

Датум: 29. новембар 2006. године