Закључак број: 01-209/06

Верзија за штампањеPDF верзија
29/06
16.03.2006

Закључак број: 01-209/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., члана 179. став 1. и 2. и члана 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Извјештаја o пословању Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2004. годину, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет другој сједници, одржаној 16. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај o пословању Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2004. годину.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-209 /06

Датум: 16. март 2006. године