Закључак број: 01-225/06

Верзија за штампањеPDF верзија
29/06
17.04.2006

Закључак број: 01-225/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлог одлуке о допуни Пословника Народне скупштине Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 30. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да приликом праћења реализације буџетских прихода у текућој буџетској години и евентуалног остварења већег прилива средстава, обезбједи да се дио тих средстава усмјери Министарству унутрашњих послова у сврху побољшања материјално-техничких средстава и плата запослених у Министарству.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-225/06

Датум: 17. март 2006. године