Закључак број: 01-226/06

Верзија за штампањеPDF верзија
29/06
17.04.2006

Закључак број: 01-226/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога буџета Републике Српске за 2006. годину, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 17. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да досљедно примјењује Закон о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске, а посебно члан 160. (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/05), којим је регулисана обавеза усклађивања пензија са растом плата запослених. а након тога, утврде укупан дуг према пензионерима по основу неисплаћених пензија из ранијих година, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске и препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и утврде начини измирења тога дуга, како би се зауставило масовно подношење тужби надлежним судовима у Републици Српској, ради остваривања права пензионера, која им припадају по Уставу и закону.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-226 /06

Датум: 17. март 2006. године