Закључак број: 01-266/06

Верзија за штампањеPDF верзија
38/06
24.03.2006

Закључак број: 01-266/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Информације о активностима Тима заступника Народне скупштине Републике Српске у спору пред Уставним судом Босне и Херцеговине по захтјеву члана Предсједништва Босне и Херцеговине, Сулејмана Тихића предмет, број: У-4/04, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет четвртој посебној сједници одржаној 24. марта 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске прихвата Информацију Заступничког тима Народне скупштине Републике Српске у спору пред Уставним судом Босне и Херцеговине по захтјеву члана Предсједништва Босне и Херцеговине Сулејмана Тихића, предмет, број: У-4/04.
  2. Народна скупштина Републике Српске оцјењује да је Заступнички тим Народне скупштине Републике Српске пред Уставним судом БиХ на квалитетан и предан начин презентовао ставове Републике Српске / Народне скупштине пред Уставним судом Босне и Херцеговине у предмету, број: У-4/04.
  3. Народна скупштина Републике Српске, још једном, потврђује наводе из свог одговора Уставном суду Босне и Херцеговине, број: 01-724/04 од 30. септембра 2004. године, као и допуњеног одговора Народне скупштине број: 01-11/05 од 12. јануара 2005. године, у којем се предлаже да Уставни суд Босне и Херцеговине одбаци Тужбу, односно да Уставни суд донесе
  4. ''Одлуку којом се одбија захтјев предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине, Сулејмана Тихића за покретање поступка ради оцјењивања усаглашености са Уставом Босне и Херцеговине, Уставног закона о застави, грбу и химни Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/92), Закона о употреби заставе, грба и химне (''Службени гласник Републике Српске'', број 4/93) и Закона о славама и светковинама (''Службени гласник Републике Српске'', број 19/92).
  5. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да, након одлуке Уставног суда Републике Српске, по хитном поступку, предложи нови Закон о празницима Републике Српске.
  6. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

    Број: 01- 266/06

    Датум: 24. март 2006. године