Закључак ,број 01-35/04

Верзија за штампањеPDF верзија
12/04
23.01.2004

Закључак ,број 01-35/04

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој сједници, одржаној 23. јануара 2004. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске констатује да Влада Републике Српске и Дирекција за приватизацију Републике Српске нису спровеле Закључак Народне скупштине Републике Српске, број: 01-1117/03, од 23.12.2003. године, тачка 2.3. са 12. редовне сједнице о једномјесечном мораторију на приватизацију стратешких предузећа.
  2. Схватајући ово као озбиљан преседан у односима и одговорности Владе Републике Српске, уважавајући степен до сада проведених активности у циљу приватизације предузећа ''Бањалучка пивара'' а.д. Бања Лука, Народна скупштина Републике Српске сматра да би обустављање приватизационог процеса који је у току произвело формално-правне и материјалне штете.
  3. С обзиром на то, Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске, да јој прије коначне одлуке о продаји државног капитала у овом стратешком предузећу, достави детаљну информацију о проведеном току приватизације, како би Народна скупштина Републике Српске о томе дала своје мишљење.
  4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број службеног гласника: 12/04