Закључак број: 01-382/07

Верзија за штампањеPDF верзија
18/07
01.03.2007

Закључак број: 01-382/07

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176., 181. став 1. и 2. и 250. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Извјештаја о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу, за период 01.10.2006. године до 31.12.2006. године, Народна скупштина Републике Српске, на Седмој сједници, одржаној 01. марта 2007. године, донијелајесљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу, за период 01.10.2006. године до 31.12.2006. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 382 /07

Датум: 01. март 2007.године