Закључак број: 01-423/06

Верзија за штампањеPDF верзија
38/06
12.04.2006

Закључак број: 01-423/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. и 248. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Информације о провођењу Акционог плана за реструктуирање електроенергетског сектора Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 12. априла 2006. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о провођењу Акционог плана за реструктуирање електроенергетског сектора Републике Српске.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-423 /06

Датум: 12. април 2006. године