Закључак број: 01-427/06

Верзија за штампањеPDF верзија
38/06
12.04.2006

Закључак број: 01-427/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. и 248. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Информације о реализацији Основа социјалног збрињавања радника, који ће процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остати без посла, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 12. априла 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о реализацији Основа социјалног збрињавања радника, који ће процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остати без посла.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-427/06

Датум: 12. април 2006. године